Grote zorgen om veiligheidssituatie bij Shell Pernis

Afgelopen weekend is een groot deel van de raffinaderij in Pernis stilgelegd. De raffinaderij zal nog zeker twee weken buiten bedrijf zijn. Na de brand, die woekerde van zaterdag op zondag, in een hoogspanningsstation is de raffinaderij bijna volledig stilgelegd. Al spoedig werd melding gemaakt dat tijdens het affakkelen van gassen roet vrijkwam. Maandagavond was het opnieuw raak. Hulpdiensten moesten wederom massaal uitrukken toen bekend werd dat er een lekkage zou zijn van het zuurhoudende fluorwaterstof. Deze twee ernstige veiligheidsincidenten hebben zich in korte tijd voorgedaan.

GroenLinks wil tijdens de eerstvolgende actualiteitenraad van het college weten wat de oorzaak is van de incidenten. Hoe het de huidige veiligheidssituatie bij Shell Pernis beoordeelt en welke maatregel er worden genomen om grote incidenten in de toekomst te voorkomen. De berichtgeving omtrent Shell Pernis baart ook de PvdA grote zorgen. Burgers hebben het recht om te weten wat hen is overkomen. Ze hebben ook het recht om te weten wat de risico’s voor mens en milieu zijn. De volgende vragen zijn daarom neergelegd bij het college:

  • Hoeveel incidenten, waarbij er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, zijn er afgelopen 3 jaar geweest bij Shell Pernis?
  • Bij hoeveel van deze incidenten zijn de hulpdiensten betrokken?
  • Kunnen de neus-meetgegevens worden vrijgegeven van het netwerk dat langs de rivier en in de havens staat? Zo nee, waarom niet?
  • We hebben vernomen dat bij een raffinaderij die een noodstop maakt veel luchtvervuilende stoffen kunnen vrijkomen. Kunt u hier meer informatie over verstrekken? Zo nee, waarom niet?
  • Zijn er buiten de milieudienst DCMR nog andere partijen die onderzoek doen naar de recente noodstop bij Shell Pernis zoals de Erasmus Universiteit of de GGD Rotterdam-Rijnmond? Zo nee, waarom niet?

Na beantwoording van de schriftelijke vragen en de eerstvolgende actualiteitenraad zullen wij u verder op de hoogte houden. Het is voor de PvdA van belang dat dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen en er goede communicatie is met omwonende.

2017-08-03T14:18:45+00:00 donderdag 3 augustus, 2017|