Vooruit met Zuid!

​Geachte voorzitter,

Het is niet voor het eerst dat wij hier in deze zaal, vanaf deze plek voorstellen behandelen die van groot belang zijn voor de stad Rotterdam. Recent nog de aanpak van de Coolsingel en de bouw van het Collectiegebouw. Eerder bespraken we het Hart van Zuid, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het Centraal Station. Maar zelden zal bij een voorstel tot vaststelling van een gebiedsontwikkeling zoveel emotie zijn losgekomen als bij het nu voorliggende voorstel. En de Partij van de Arbeid begrijpt dat. Want in dit voorstel, dat het hele gebied moet opstuwen, neemt de realisatie van een nieuw stadion voor Feyenoord een prominente plek in. En alhoewel de gemeente niet bouwt, creëren wij wel de mogelijkheid om het stadion door Feyenoord City te laten realiseren.

Voor de Partij van de Arbeid is de gebiedsontwikkeling van groot belang. Het past bij de eerder al in gang gezette ontwikkelingen als het NPRZ en het Hart van Zuid. In de ontwikkeling van nu in aandacht ondergesneeuwde Sportcampus, gecombineerd met de nu voorgestelde ontwikkeling van Feyenoord City, willen wij een sterke combinatie die voor het gebied zelf, maar ook voor de omliggende wijken veel zal moeten gaan betekenen. Vergeet niet dat 28% van de jongeren in de omgeving werkloos is. Ik herhaal, 28% jeugdwerkloosheid! Voor ons staat voorop: Zuid moet erop vooruit. En dat geldt dus bovenal voor werk. Wat dat betreft mag de ambitie dus een stuk steviger. We dienen hierover dan ook een Motie in.

Tijdens onze rondgang door de wijken werden wij geconfronteerd met steeds dezelfde klacht. Bewoners en ondernemers voelen zich niet gehoord of betrokken bij de voorgestelde ontwikkelingen. Zij hebben het voornamelijk over bereikbaarheid, het tegengaan van overlast, maar ook wilde men graag weten wat deze enorme investering nu direct voor hun wijk kon betekenen, voor werkgelegenheid en de aanpak van sociale achterstanden. Wij begrijpen dat we aan het prille begin van dit project staan, maar wij roepen nu al wel op om de Rotterdammers in de omliggende wijken maximaal te betrekken bij de komende ontwikkelingen. Om dit zeker te stellen dienen wij de volgende motie in.

Heel veel betrokken Rotterdammers en Feyenoord fans hebben ons gewezen op de financiële risico’s verbonden aan dit project en dan specifiek op de risico’s bij de realisatie en exploitatie van het nieuwe stadion. Wij snappen die zorgen en willen hier nog eens uitspreken dat we al die mensen dankbaar zijn die ons benaderd hebben met  voor hen vaak persoonlijke en ook soms zeer gedetailleerde argumentatie.

Vandaag kan de raad besluiten om de mogelijkheid te scheppen om een nieuw stadion te realiseren. Maar de aan te trekken financiers zijn uiteindelijk diegenen die het businessplan als voldoende doortimmerd moeten beoordelen. Het is zonneklaar dat daarvoor Feyenoord aan de top zal moeten meedraaien en dat ook de continuïteit gegarandeerd moet zijn.

Voor ons is het van groot belang dat ook de gemeente al een groot aantal voorwaarden heeft vastgelegd in de zogenaamde Position Paper. Voorwaarden die niet boterzacht zijn, maar een hard kader van het te verlopen proces zijn, want we nemen een voorwaardelijk besluit. Voorwaardelijk, want Feyenoord City moet wel voldoen aan de gestelde voorwaarden. Dat die voorwaarden niet boterzacht zijn en de zorgen van supporters niet aan dovemansoren zijn gericht, willen we benadrukken met onze motie. Deze moet vastleggen dat elke nieuwe vorm van besluitvorming ook plaatsvindt in de Raad van Rotterdam. Motie

Feyenoord city is een mega ontwikkeling die veel tijd zal vergen. Voor ons staat voorop: Het belang en de impuls die deze ontwikkeling moet inhouden voor Zuid. De aandacht mag dan geen seconde verslappen. De geplande woningbouw houdt ook nog eens meteen een groot financieel belang in voor de gemeente Rotterdam. Er moet vanuit de gemeente Rotterdam dan ook sturing zijn op het project zodat de voortgang bewaakt kan worden. Wij, de raad, moeten daarbij ook goed geïnformeerd blijven. Wat ons betreft moet er dan ook sprake zijn van opname in de Monitor Risicovolle Projecten. Motie.

Met 80 jaar historie in het geheugen kijken we vooruit naar de toekomst. Tranen zijn er gevloeid, luid gejuich heeft er geklonken. Generaties groeiden op in het stadion of met het geluid in hun tuin. Vele nationale en internationale successen zijn er gevierd en het Nederlands voetbal is internationaal door Feyenoord op de kaart gezet. Onze voorgangers hadden bij de bouw oog voor de toekomst en sloegen 2 vliegen in 1 klap. Vele werkloze Rotterdammers konden dankzij het stadion aan de bak en kregen toekomstperspectief. Om Feyenoord ook in de 21ste eeuw een stempel op het voetbal en op het succes van Rotterdam te laten drukken moeten supporters, bewoners en Feyenoord elkaar bij de hand pakken om voorwaarts te gaan. Wij stellen daar scherpe eisen aan. Als die eisen niet ingelost worden, kunnen wij geen groen licht geven.

Update:

In een pittig debat hebben we het stadsbestuur en de rest van de gemeenteraad weten te overtuigen van de ernst de gebiedsontwikkeling die nodig is op Zuid. Op voorstel van de PvdA zijn dan ook twee voorstellen aangenomen over een werkgelegenheidsplan waar Rotterdammers van zullen profiteren en een voorstel waarbij de omliggende wijken meer inspraak krijgen bij de ontwikkeling van het gebied.

Afgelopen maanden zijn er door supporters veel zorgen geuit over risico’s. Op voorstel van de PvdA hebben we twee voorstellen ingediend om een veiligheidspal in te bouwen voor deze risico’s en deze voorstellen zijn ook aangenomen. Hieronder zijn alle voorstellen te vinden:

 

2017-05-11T21:34:34+00:00 donderdag 11 mei, 2017|