Vereisten en procedure kandidaatstelling PvdA

Beste,

In de afgelopen maanden heb je interesse getoond voor een plek op de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 plaatsvinden. Leden van de Kandidaatstellingscommissie hebben in die periode met veel geïnteresseerden een informeel kennismakingsgesprek gevoerd, op basis van een profielschets voor een raadslid en het CV en een motivatiebrief van de geïnteresseerden.

Voor geïnteresseerden die zich zeer onlangs hebben gemeld is het in verband met vakanties helaas niet meer mogelijk een dergelijk gesprek te plannen. Als je nog een toelichting wenst op de procedure of het profiel, of graag feedback krijgt op het informele gesprek kan je tot 31 juli en vanaf 20 augustus contact opnemen met ondergetekende.

Hier vind je de notitie waarin de procedure en de vereisten voor kandidaten staan beschreven, met daarin ook de uiterste datum, 31 augustus 2017, tijdstip 12.00 uur, waarop sollicitaties ontvangen moeten zijn. Als je al eerder je CV en een motivatiebrief had toegestuurd word je hierbij verzocht dat nogmaals te doen, met een actueel CV en een formele brief, waarin ook wordt ingegaan op de aandachtspunten die in de notitie staan beschreven.

Je sollicitatie kan je sturen naar kandidaten2018@pvdarotterdam.nl.

Ik wens je namens de Kandidaatstellingscommissie en namens het bestuur van de afdeling Rotterdam een mooie zomer(vakantie) en veel succes in de procedure.

Met vriendelijke groet,

Stef Fleischeuer

Voorzitter PvdA afdeling Rotterdam

Telefoon: +31 6 51584223

 

2017-08-02T12:36:50+00:00 dinsdag 18 juli, 2017|