Oppositie dient gezamenlijke motie in: ‘An offer you can’t refuse.’

Vandaag dient de oppositie, De PvdA, SP, VVD, Nida, Groenlinks en Partij voor de Dieren, een voorstel in om 19 miljoen vrij te maken voor armoedebestrijding. In het voorstel, An offer you can’t refuse, wordt het college opgedragen om 19,8 miljoen euro te investeren in het armoedebeleid. De oppositie wilt ook dat het beleid op veertien punten wordt gewijzigd.

In het voorstel wordt onder andere gepleit voor het opnieuw invoeren van de kwijtschelding afvalstoffenheffing voor mensen met een klein inkomen. Werkend of werkloos. Tevens wil de oppositie dat 1,4 miljoen euro wordt toegevoegd aan het jeugdtegoed. Dit tegoed is bedoeld om kinderen bijvoorbeeld van schoolspullen te voorzien. Het college wilt ook een maatregel zodat arme kinderen kunnen participeren in buitenschoolse activiteiten.

Dit is de laatste kans voor D66 en de ChristenUnie-SGP om geloofwaardig te kiezen voor een sociale koers. Als ze dit afslaan weet iedere Rotterdammer in maart 2018 wat de sociale verkiezingsbeloften van deze partijen waard zijn. Geen ene moer.

 

2017-08-02T13:12:09+00:00 donderdag 6 juli, 2017|