Oppositie dient gezamenlijke motie in: “An offer you can’t refuse.”

De PvdA, SP, VVD, Nida, Groenlinks en Partij voor de dieren zijn akkoord over een reeks wijzigingen voor de begroting 2018. Vandaag dient de oppositie een gezamenlijk voorstel in om 19 miljoen vrij te maken voor armoedebestrijding; “An offer you can’t refuse.”Hierin wordt het college opgedragen om het armoedebeleid te versterken met een bedrag voor 19,8 miljoen, en het beleid op veertien punten te wijzigen.

Bijvoorbeeld door het opnieuw invoeren van de kwijtschelding afvalstoffenheffing voor mensen met een klein inkomen. Werkend of werkloos. Tevens wil de oppositie dat er een bedrag wordt vrijgemaakt van 1,4 miljoen euro om toe te voegen aan het jeugdtegoed. Dit is bedoeld om bijvoorbeeld kinderen van schoolspullen te voorzien. De oppositie roept het college op om een maatregel te ontwikkelen voor ouders met weinig geld, zodat kinderen mee kunnen doen met activiteiten die niet in het reguliere lespakket zitten.

Ons aanbod aan de stad is tevens de laatste kans voor D66 en de ChristenUnie-SGP om nog geloofwaardig te kiezen voor een sociale koers. Als ze dit afslaan weet iedere Rotterdammer in maart 2018 wat de sociale verkiezingsbeloften van deze partijen nog waard zijn. Geen ene moer.

2017-07-06T17:45:34+00:00 donderdag 6 juli, 2017|