”Neem maatregelen tegen bevelhebber homomartelingen Tsjetsjenië”

Dat is de oproep van het COC en andere organisaties. De Tsjetsjeense bevelhebber Aboezaïd Vismoeradov brengt namelijk een bezoek aan Rotterdam. Wij hebben op maatregelen aangedrongen bij de burgemeester.

Martelen en vermoorden homomannen

Vismoerado wordt in verband gebracht met het martelen en vermoorden van homomannen in Tsjetsjenië. Er zijn meerdere detentiecentra in dat land waar homomannen gemarteld en vermoord werden. Een daarvan staat onder bevel van Vismoeradov. Zijn elite-eenheid wordt ook al jaren in verband gebracht met schendingen van mensenrechten. LHBT’ers uit deze regio worden vrijwel automatisch asiel toegekend vanwege de ongeremde homohaat en systematische vervolging waaraan zij worden blootgesteld.

Geen inreisverbod/arrestatiebevel Vismoeradov

Er schijnt geen inreisverbod of bevel voor arrestatie te gelden voor deze man. Hij kan zich dus begeven in Rotterdam waar hij wil. Daarom willen wij actie. We hebben via schriftelijke vragen voor deze actie gepleit.

Wij hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Was de burgemeester op de hoogte van de mogelijke komst van Abouzaïd Vismoeradov naar Rotterdam?
  2. Zo ja: kende de burgemeester de ernstige bedenkingen van mensenrechtenorganisaties bij deze persoon?
  3. Klopt het dat thans nog geen inreisverbod noch arrestatiebevel was uitgevaardigd?
  4. Heeft de burgemeester de regering verzocht ten spoedigste uitsluitsel te geven over een mogelijke ongewenstverklaring? Zo nee: is hij dat in voorkomende gevallen voornemens te doen?
2017-09-04T14:16:49+00:00 maandag 4 september, 2017|