Kerncommissie verkiezingsprogramma

Een visie voor Rotterdam, op naar 2018 en verder.

Hoe maken en houden we Rotterdam duurzaam, sociaal en inclusief?

Samenstelling van de commissie

Petra Reijntjes: bouwprojectmanager, tot januari 2017 lid van landelijk praesidium PvdA, oud-voorzitter PvdA Rotterdam
Veerle Naudts: socioloog, bestuurslid PvdA Rotterdam
Matin Daftari: Masterstudent Geneeskunde, voormalig bestuurslid JS Rijnmond en fractiemedewerker
Sid Morsink: arts in opleiding tot psychiater, bestuurslid PvdA Rotterdam
Parwin Musa: bedrijfsarts, lid kenniskring Integratie & Emancipatie
Andrej Josic: student Economie, Voorzitter JS Rijnmond

Inhoudelijke focus op thema’s, WOW!

Werk en inkomen: Creëren van werkgelegenheid, armoedebestrijding, ‘Melkertbanen’, schuldsanering etc.
Onderwijs en leren: Goede opleiding en ontwikkelingskansen, buitenschoolse activiteiten, verbinding tussen groepen jongeren, kunst en cultuur etc.
Wonen en leven: goede en duurzame woningen, bruisende wijken, evenementen in de stad, aandacht voor kwetsbaren in de wijk, wijkteams, veiligheid etc.

Vier benaderingen als DNA van de visie

Verbinding: groepen Rotterdammers bij elkaar brengen, bestrijden van discriminatie
Duurzaamheid: Rotterdam als koploper in ecologische en sociale duurzaamheid
Perspectief: vooruitgang voor álle Rotterdammers
Verjonging: Oog voor jongeren, een aantrekkend programma voor jongeren

Werkwijze van de kerncommissie

Brainstorm en verzamelfase
Input ophalen
Thema-avonden
Gesprekken in de stad: Rotterdammers en Rotterdamse organisaties
Experts

Trechterfase
Uiteindelijk zal de kerncommissie in transparantie uit deze input een samenhangende visie destilleren met focus op de genoemde thema’s. Waar mogelijk zullen er ook bijeenkomsten georganiseerd worden om de visie toe te lichten en deze kenbaar te maken.

Tijdspad

Tot en met juli 2017 zal er input uit de geïnventariseerde groepen en doelgroepen opgehaald worden. Vanaf september zal de kerncommissie starten met het bouwen van een visie. Eerste concept gepland in oktober, definitieve versie in november.

Meedenken?

Interesse om mee te doen met het ontwikkelen van de visie of met ons in gesprek te gaan? Stuur een e-mail naar sid.morsink@pvdarotterdam.nl

2017-06-28T08:26:09+00:00 dinsdag 27 juni, 2017|