Kandidaatstelling Gebiedscommissies

Ben jij een Rotterdammer  die weet wat er gebeurt en speelt in de wijken en buurten? Ben je aanspreekbaar voor burgers en wil je je hiervoor inzetten? Meld je dan aan als kandidaat voor de gebiedscommissies of wijkraden!

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gebiedscommissies en de wijkraden. Momenteel zit de PvdA in dertien van de veertien gebiedscommissies. De gebiedscommissie en de wijkraad heeft als doel een schakel te zijn tussen de burger en het stadsbestuur.

Wat zoeken wij?

We zoeken bovenal mensen die het leuk vinden om hun buurt- en wijkgenoten te vertegenwoordigen. Als lid van een gebiedscommissie of wijkraad ben je de ogen en oren in de wijk. Daarnaast ben je proactief en enthousiast over je gebied, de wijken en de buurten. Voor Rotterdammers ben je goed benaderbaar en kun je actief luisteren naar zaken die spelen in je gebied.

Je weet waar de knelpunten liggen en je bent bereid om met de bewoners na te gaan wat aan de orde moet komen. Ook ben je bereid om dit binnen en buiten de gebiedscommissie of wijkraad samen met verschillende partijen aan te pakken. De inzet is om keuzen en initiatieven vanuit straten en buurten te ondersteunen, deze in te passen en haalbaar te maken. Waar dat nodig is ben je bereid een keuze te maken waar verschillen blijven bestaan. je wilt werken door van onderop te stimuleren en te steunen, maar tegelijk ook schakel willen en durven te zijn naar het bestuur van de stad.

Gebiedscommissies? Wat moet je dan zoal doen?

Een belangrijke taak van de gebiedscommissies en wijkraden is om bewonersinitiatieven te beoordelen en te besluiten over de financiële bijdrage daaraan.

Een deel van je taak is om advies te geven op voorstellen van het stadsbestuur. Ook kun je als gebiedscommissie zelf adviezen over je gebied indienen bij het stadsbestuur. Door middel van een degelijke, kwalitatief goede inhoudelijke bijdrage kun je langs die wegen invloed uitoefenen. Naast het bepalen van een gedegen standpunt kun je ook draagvlak creëren richting het stadsbestuur voor voorstellen vanuit je gebied. Daarbij zal je ook bereid moeten zijn indien nodig afweging te maken tussen de belangen van het eigen gebied en de stad als geheel. Tegelijk moet het stadsbestuur ruimte geven en maken voor gebiedsspecifieke oplossingen.

Een paar voorbeelden van wat de gebiedscommissies hebben gerealiseerd en ondersteund zijn: initiatief armoedebestrijding, schaatsbaantjes in verschillende wijken en “van smartlap tot opera”, een muziekfestijn op een groene plek.

Het werk van de gebiedscommissie vraagt gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week en de wijkraad 1 à 2 dagdelen excl. de gebiedscommissie, inclusief de gebiedscommissie 2 à 3 dagdelen voor wie lid is van de wijkraad en de gebiedscommissie (c.k)

Nieuw: Vanaf 16 jaar kun je je verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissie.

Ik ben enthousiast! Hoe kan ik mezelf opgeven?

Wil je je opgeven als kandidaat voor de gebiedscommissie of de wijkraad, mail dan naar  kandidatengebieden2018@pvdarotterdam.nl

De procedure is hier te vinden.

Vragen? Contact kunt u opnemen met Carina Klamer (06-14674184) of Rob Beek (06-28909794)

2017-10-10T10:36:07+00:00 dinsdag 10 oktober, 2017|