D(ank)66 !

Een nieuwe lijsttrekker

Op Vers Beton verscheen vandaag een interview met de nieuwe D66 lijsttrekker Said Kasmi. Daarin werd gemeld dat alle Rotterdammers D66 maar moeten bedanken voor al het goede werk dat zij de afgelopen jaren hebben verzet. Nu zijn we natuurlijk niet de beroerdste en als er een complimentje uit te delen valt, doen we daar niet moeilijk over. Maar er is natuurlijk wel iets bijzonders aan het bedankje waar de kersverse lijsttrekker van D(ank)66 naar loopt te hengelen. Want wat moeten we nu denken van “Al het goede werk” dat D66 samen met Leefbaar Rotterdam heeft verzet?

Dank voor de kaalslag

De afgelopen jaren heeft er dankzij dit Rotterdamse college een enorme kaalslag plaatsgevonden op het gebied van armoedebestrijding, woningbouw, voorzieningen en de sociale samenhang. Bovendien had Leefbaar Rotterdam Rotterdam de handen vrij om op schunnige wijze mensen tegen elkaar op te hitsen, dankzij de ruggensteun van D(ank)66. Want vooral dankzij D66 konden de Leefbaar Wethouders blijven zitten.

Tegen het zuur breng je zoet

Maar goed. Een bedankje dus. Onze kandidaat-lijsttrekker Barbara Kathmann, ging namens de hele PvdA-fractie een kaartje overhandigen en een lekkere doos zoetjes. Geen zuurtjes maar zoetjes om je tanden op stuk te bijten. We hopen wel dat ze de tekst van het kaartje goed gelezen hebben.

Beste collega’s van D66,

Jullie wilden graag een bedankje krijgen lazen wij op Vers Beton en wij zijn de beroerdste niet. Dus bedankt:

  • Maar NIET voor het afschaffen van de kwijtschelding afvalstoffenheffing
  • Maar NIET voor het besteden van de armoedegelden aan de Coolsingel
  • Maar NIET voor het wegkijken en wegduiken in de participatie- en integratiedebatten
  • Maar NIET voor jullie onvoorwaardelijke liefde voor Leefbaar Rotterdam

Maar WEL simpelweg omdat jullie zo je zelf zijn gebleven.

 

D(ank)66

Barbara biedt de kaart aan D66 aan

 

2017-09-28T21:18:52+00:00 donderdag 28 september, 2017|