Informerende bijeenkomst Gebiedscommissie 2018

Voor geïnteresseerde leden en potentiële kandidaten

Donderdag 21 september: 20.00 tot 21.30 op het partijkantoor (Willem Smalthof 95). Daarna is er tijd om te praten met een drankje.

De avond begint met Paulette Verbist, zij zal de taken van de gebiedscommissie toelichten. Daarna zullen drie gebiedscommissieleden  vertellen over hun (positieve) ervaringen en bijzondere initiatieven die zij hebben gehonoreerd.

De volgende vragen worden behandeld:

  • Zijn er obstakels, zaken waar je blij van wordt?
  • Kost het veel tijd?
  • Wat kunnen de gebiedscommissieleden doen om de participatie te bevorderen?
  • Adviseren van de gemeenteraad, wat moet je je daarbij voorstellen?
  • Politiek, wat betekent dat in de gebieden?

De raad is al een tijd bezig met maken en vaststellen van een nieuwe verordening. Marco Heijmen zal ons hierover informeren. We zullen het ook hebben over  loting in 6 wijken, wijkraden,  in 2 gebieden en de rol van voorzitters.

Solliciteren?

Een kandidaatstelingscommissie is informeel begonnen met denken, praten evenals schrijven. De commissie bestaat uit Rob Beek, Anne-Eva Speeks, Hevien Dahly en Carina Klamer. Zij zal op de ledenvergadering van 10 oktober formeel worden geïnstalleerd en het profiel van gebiedscommissieleden aanbieden. De sollicitatieperiode zal direct daarna ingaan.

Gesprekken zullen worden gevoerd en daarna zal er een ontwerplijst worden gemaakt. Eind november zal dit in een ledenvergadering worden voorgelegd door de commissieleden.

Tot slot: kunt u zich er nu een voorstelling van maken?  Krijgt u er zin in om op die manier actief te worden?

Wij hopen u de 21ste te zien!

2017-09-09T14:12:03+00:00 vrijdag 8 september, 2017|