Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Hierbij nodigen wij u uit voor de laatste Algemene Ledenvergadering van dit politieke seizoen, 1 juli a.s. vanaf 15.00 in ons partijkantoor aan het Willem Smalthof.

We zijn op weg naar een welverdiende zomervakantie, waarin we voldoende energie moeten opdoen voor een hele belangrijke en intensieve campagne voor de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. Maar voordat we dat kunnen doen komen we nog één keer samen voor een goede ledenbijeenkomst.

Op de ALV bespreken we de stand van zaken rond de voorbereiding van een nieuwe kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Daarnaast presenteren we een voorstel voor onze inbreng in de gebiedscommissies. Tenslotte bespreken we de opzet van de campagne 2018, een plan op hoofdlijnen dat we direct na de ALV samen met u in uitvoering gaan brengen. We vragen uw instemming om alvast  (in afwijking van de begroting 2017) een fors bedrag uit onze reserve vrij te maken voor die campagne. Hieronder de agenda voor de middag met daarbij het nadrukkelijke verzoek aandachtspunten vooraf door te geven zodat de discussies gerichter kunnen plaatsvinden.

Agenda

14.30 – 15.00 Inloop

15.00 – 15.10 Welkom door voorzitter Stef Fleischeuer

15.10 – 15.20 Stand van zaken Kandidaatstelling

15.20 – 15.40 Voorbereiding Verkiezingsprogramma

15.40 – 16.10 Toekomst en Kandidaatstelling Gebiedscommissies

16.10 – 16.40 Plan de Campagne 2018

16.40 – 16.50 Fractie actualiteiten

16.50 – 17.00 Afsluiting ALV

17.00 – 20.00 BBQ!

De aansluitende feestelijke barbecue (vlees, vega en halal) wordt door de fractie, het partijkantoor en het bestuur verzorgd> Met (kort) enkele sprekers en naar verwachting nog een verrassende gast trappen we hiermee ook gezamenlijk de campagne 2018 af. We verwachten een grote opkomst, jong en oud, uit gebiedscommissies en kenniskringen, net-lid, nog net-niet lid, jubilaris, etc; u bent meer dan welkom. De inschrijving is slechts € 5 (drankjes wel zelf betalen), aanmelden kan door een email te sturen aan pvda.partijkantoor@gmail.com