Spiekmanlezing door Paul Kalma

ONTWAAK, SOCIAAL-DEMOCRAAT!

De Spiekmanlezing van Paul Kalma, 1 mei jongstleden, stond in het teken van de verkiezingsuitslag van 15 maart. De teleurstellende uitslag roept veel vragen op: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ ‘Kan de PvdA van het geleden verlies herstellen?’

In zijn lezing behandelt Kalma de volgende drie thema’s:

  • Het steeds gebrekkiger functioneren van de politiek in het algemeen, met een groeiend wantrouwen onder de bevolking en dalende ledentallen van politieke partijen.
  • De wijze waarop de PvdA de afgelopen jaren coalitiepolitiek met de VVD heeft bedreven (en de gevolgen)
  • De onverminderde relevantie van de sociaal-democratische traditie – als tegenwicht en hervormende kracht ten opzichte van een op hol geslagen markteconomie.

In zijn pleidooi pleit Paul Kalma tevens voor een strijd tegen het financieel kapitalisme:

Het kapitalisme is, zoals de kredietcrisis heeft laten zien, van zijn naoorlogse ankers, geslagen. Het stelt financieel gewin boven maatschappelijke doelstellingen (sociaal, cultureel, ecologisch) en jaagt het maken van schulden zoveel mogelijk op. Dat wil zeggen: schulden van particulieren, want die van overheden moeten naar nul.

De strijd tegen een dergelijk financieel kapitalisme zou een belangrijke doelstelling moeten zijn van de hedendaagse sociaal-democratie –  en van de linkse beweging in bredere zin.  De Amerikaanse schrijver en essayist Thomas Frank  herinnerde de  Democratische partij –  en Hillary Clinton in het bijzonder – daar al ver voor de presidentsverkiezingen aan – in een boek getiteld ‘Listen, Liberal!’. Een Nederlandse resp. Europese versie van zo’n pleidooi zou kunnen luiden: ‘Ontwaak, sociaal-democraat’.

Lees het pleidooi verder hier:

Paul Kalma was van 1977 tot 2006 verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckman Stichting, vanaf 1988 als directeur. Van 2006 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

2017-05-31T11:22:41+00:00 donderdag 18 mei, 2017|